Kompletny program maszynowy....... od prostych urządzeń do okuwania i poszczególnych maszyn, po dostawę i uruchomienie całych zestawów do obróbki, całkowicie zautomatyzowanych linii produkcyjnych i maszyn specjalnych, aż do kompletnych urządzeń do produkcji okien - od wytłaczania do gotowego okna, łącznie z produkcją szkła izolacyjnego.

Zasilanie:
Pneumatyczne i /lub elektryczne.
System planowania: Wintec Pro
Program EPD: Wintec for Windows

Obróbka profili
Zgrzewanie, Szlifowanie
Okuwanie, Szklenie
Produkcja specjalna
Przegląd
m
aszyn

Obróbka profili przed zgrzewaniem.
Zgrzewanie i szlifowanie.
Okuwanie i szklenie
Produkcja specjalna
Kompletny zestaw urządzeń, począwszy od wytłaczania aż po gotowe okna.
Home