Niezależnie od tego, czy jest to składowanie profili, cięcie, odwadnianie lub frezowanie otworów pod klamki okienne i zamki, Schüring oferuje wszystkim stanowiskom pracy odpowiednie maszyny. Zautomatyzowana obróbka profili przed zgrzewaniem, obejmuje cały zakres.

Do systematycznego planowania przebiegu pracy: Wintec Pro

 

 

Obróbka profili
Zgrzewanie, Szlifowanie
Okuwanie, Szklenie
Produkcja specjalna
Budowa
m
aszyn
cięcie.
składowanie profili i ich transport
wkręty, dyble, montaż
odwadnianie, obróbka klamek okiennych i zamków
w pełni zautomatyzowana obróbka profili przed zgrzewaniem
Home