Kombinacja klasycznego czopa grzybkowego z mosężna rolką dociskową.

Okna
Drzwi
wejściowe
Technika
okuwania
 
Home
Korzyści:
zwiększone bezpieczeństwo podstawowe.
lepsza jakość powierzchni.
godne uwagi korzyśi wynikające z obróbki.
W systemie uwzględniono:
kontrolowaną pozycję wietrzącą.
podnośnik skrzydłu.
blokadę przełącznika obrotowego.
stopniowanie uchyłu.
przystosowany do obróbki automatycznej.
Warianty okuwania