Obróbka profili
Zgrzewanie, Szlifowanie
Okuwanie, Szklenie
Produkcja specjalna
Budowa
m
aszyn
Stół do okuwania drzwi typ: HAT do okuwania profili drzwiowych przed ich zgrzaniem.
Sposób przyporządkowania profili skrzydłowych i ramowych, opatentowany na terenie Europy.

Możliwość precyzyjnego okuwania profili skrzydła i ramy.

Home